Πίσω
4.000,00
4 ψήφοι
Σε εξέλιξη

Εγκατάσταση δημόσιου δικτύου Wifi στο κέντρο της πόλης

Δημιουργία σημείων ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες στο κέντρο της πόλης και σε κεντρικούς κόμβους κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για επαγγελματική, προσωπική, ή άλλη χρήση (πχ αναζήτηση πληροφοριών κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων με δημόσιες υπηρεσίες).

Α' Δημοτική Κοινότητα Δράσεις Πολιτισμού

Κανένα σχόλιο